شرکت وب‌افزار سام (سهامی خاص) در سال 1390 با موضوع اجرای طرح های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار  به ثبت رسید.

رسالت تدوین شده شرکت، “توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت بر بستر وب” است. سیستمهای اطلاعات مدیریت به مجموعه راهکارهای مکانیزه در امور برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت سرمایه انسانی، راهبری و کنترل اطلاق می گردد. مهمترین وظیفه این مجموعه جمع آوری و پردازش اطلاعات به روز، مفید و با قابلیت دسترسی آسان  است.

این شرکت کار خود را عملا از آبان 1388 با بررسی نرم‌افزارهای موجود در بازار و شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک، تحقیق در نیازمندیهای کاربران از صنایع و فعالیتهای تجاری مختلف، مطالعه مستندات علمی و نرم افزارهای موفق خارجی آغاز کرده است.