فرصتهای شغلی در سام

فرصتهای شغلی در شرکت وب افزار سام

اگر انسان فعال و با انگیزه ای هستید و علاقه مند  کار در یک محیط خلاق و با نشاط می باشید،  می توانید پس از مشاهده فرصتهای شغلی ذیل درخواست همکاری خود را برای ما ارسال نمایید :

 

  • واحد فروش و بازاریابی
  • واحد استقرار و پشتیبانی نرم افزار
  • واحد تولید نرم افزار

واحد فروش و بازاریابی

واحد استقرار و پشتیبانی نرم افزار

واحد تولید نرم افزار