فرم درخواست اخذ نمایندگی :

برای پیوستن به خانواده بزرگ سام بعنوان شریک تجاری، لطفاً پس از مطالعه مراحل و شرایط اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

  • اطلاعات تماس

  • پس از تکمیل فرم برای شما ایمیلی ارسال می شود.
  • سوابق کاری

  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif, pdf, docx, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
    پسوندهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, pdf, docx / حجم مجاز: ۲MB

مراحل دریافت مجوز نمایندگی :

برای اینکه شریک تجاری شرکت سام شوید می بایست مراحل ذیل را طی نمایید.