راهکار مدیریت بودجه :

 

1 – نرم افزار بودجه ریزی مالی

2 – نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ابزاری است که هدف و مسیر حرکت را برای سازمان مشخص می‌کند. تغییرات محیط را تحت کنترل خواهد داشت و به مدیران سازمان کمک می‌کند تا جنبه‌های مالی واحدشان را شناسایی کنند و مشکلات را قبل ار وقوع حل کنند.


منافع و مزایا :

  • امکان اتصال نرم افزار بودجه به نرم افزار حسابداری جهت کنترل اسناد حسابداری  با توجه به مقادیر پیش بینی شده بودجه ای.

امکانات و ابزارها :

  • ثبت اسناد حسابداری بودجه ای بر اساس هر شعبه و مشاهده نتایج آن در سطح بودجه سازمان.
  • ثبت اسناد حسابداری بودجه ای به صورت ماهانه و یا فصلی و یا سالانه مطابق با کدینگ جاری سازمان.
  • ثبت اسناد اصلاحی بودجه ای با توجه به تغییرات سیاست های سازمان در زمانهای پیش رو.
  • گزارش آنالیز انحراف بودجه در سطح هر شعبه و یا در سطح کل سازمان.
  • تهیه شاخص های بودجه ای و تعیین گزارشات آن به صورت جدولی و نموداری در سطح هر شعبه و یا سازمان.
  • تهیه گزارش ترازنامه بودجه شده.
  • تهیه گزارش سود و زیان بودجه شده.
  • تهیه گزارش نسبت های مالی بودجه شده.

بودجه ریزی مالی

مدیریت لحظه ای تحقق درآمدها و هزینه ها و کنترل انحراف آنها

بودجه ریزی عملیاتی

مدیریت بودجه ریزی تمامی فعالیت های سازمانی از بالا به پایین