نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان پنجم ، شماره یک، واحد 10

کدپستی : 1587685133

تلفن : 58184000-021