خدمات استقرار و راه اندازی :

استقرار و راه‌اندازي راهکارهای نرم افزاری با رويکرد مديريت پروژه از مهمترین مزیت های رقابتی شرکت وب افزار سام و همچنین خدمات مهم و مورد نياز مشتريان می باشد. در راه‌اندازي و استقرار نرم‌افزارها، فرآيندهاي خاص سازمان مشتري، چگونگي انطباق آن با فرآيندهاي طراحي شده در نرم‌افزار با نیازهای سازمان مشتری، تسلط کاربران با امکانات نرم‌افزار ، چگونگی گردآوري و کنترل اطلاعات برای ورود به بانک‌های اطلاعاتی در نظر گرفته مي‌شود و پس از بروز رساني اطلاعات، به مشتری ارائه مي‌گردد. کارشناسان آموزش‌دیده و خبره تیم راه اندازی و استقرار شرکت وب افزار سام ، با توجه به شاخص های دقیق تعیین شده در رویکرد پیاده سازی و استقرار، میزان رضایت شما را از راهکار مورد استفاده‌تان مشخص می نماید. تمرکز ویژه شرکت وب افزار سام بر چرخه فرایند پیاده سازی و استقرار بهره‌وری شما را از محصولاتی که عرضه می‌کنیم به بالاترین حد ممکن می رساند. و با کاستن از زمان و هزینه‌های جانبی پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم‌ها، سود شما را بیشینه کنیم.

شرکت وب افزار سام با تهیه مجموعه‌ای مدون از رویه‌ها، فنون، ابزارها و مستنداتی که حاصل تجارب اجرایی موفق مدیران آن در سازمانهای مختلف می باشد و با مطالعه و بررسی مدل‌های موفق جهانی موفق گردیده است که برنامه ریزی دقیق و مدونی جهت اجرای فرایند استقرار و راه اندازی در سازمان مشتری را ارائه نماید.

ارائه خدمات از دیدگاه فعالیت:

  1. شناخت از سازمان مشتری و رویه وروالهای موجود
  2. پیشنهاد اجرای پروژه منطبق با نیازها و فرایندهای سازمان مشتری
  3. پیاده ‌سازی راهکار
  4. عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی

 

– چهار گام اساسی برای استقرار نرم افزار های مبتنی بر ERP  :

  1. شناخت از سازمان مشتری و رویه وروالهای موجود

در اين مرحله تيم پروژه در حوزه هر سيستم اقدام به شناسايي رويه و روالهاي موجود سازمان مشتری نموده و با توجه به ساختار يکپارچه نرم افزار و نيازهاي اطلاعاتي اين شرکت پيشنهاد اصلاحات لازم را ارائه ميکنند در نهایت، پیش‌نیازها و الزامات انتقال سازمان مشتری از وضعیت موجود به مطلوب، لیست می‌شود تا در سازمان اجرایی گردد.

  1. پیشنهاد اجرای پروژه منطبق با نیازها و فرایندهای سازمان مشتری

با توجه به شناختي كه از وضعيت موجود در سارمان مشتری به دست آمده است، كارشناسان شرکت وب افزار سام مواردی از جمله تخصيص زمان مناسب توسط تيم مالي براي اجراي پروژه؛ ايجاد بستر سخت افزاري پيش نياز انجام پروژه، را به عنوان الزامات پروژه تعریف نموده و با در نظر گرفتن گزارش شناخت، پیشنهاد خود را ارائه مینمایند.

  1. پیاده سازی راهکار

همكاري در پياده سازي، مجموعه خدماتي است كه شرکت سام  به شكل منظم و برنامه ريزي شده و از طريق تيم‌هايي كه براي اين كار آموزش ديده و تجربه اندوخته‌اند براي عملياتي ساختن و بهره برداري از نرم افزارهاي فروخته شده به مشتريان ارائه مي‌دهد. اين همكاري در طول مدت قرارداد فروش تداوم داشته و با انقضاي مدت آن كه به طور معمول بايد به بهره‌برداري از نرم‌افزارها در سازمان مشتريان ختم شود، پايان مي‌يابد. نتيجه خدمات همكاري در پياده سازي، دستيابي به دستاوردهاي ملموسي است كه از ديدگاه مشتريان بيانگر شروع بهره برداري از سيستمها در حوزه هاي عملياتي هر يك از آنها است.

  1. عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی

در این مرحله، پاسخگویی مداوم از فرایندهای مستقر شده و راهکار جدید انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، مسائل در کم‌ترین زمان ممکن حل می‌شود. و در نهایت دستاورد های اجرا پروژه با خروجی های بدست آمده از استقرار سیستم ها مقایسه و ممیزی میگردد.

به جز مراحل عملیاتی، در جریان استقرار، فرایند مدیریت و کنترل پروژه‌ی دقیقی توسط ‌شرکت‌ سام  برای پایش پیشرفت پروژه‌ها طراحی شده است که خروجی آن گزارش‌های منظم پیشرفت و ضمانت استقرار مناسب سیستم‌ها بر اساس شرایط و نیازمندی‌های سازمان شما است.