طراحی فرآیندهای مهندسی مالی فعالیت ها.

یکی از عامل های موفقیت پیاده سازی مناسب نرم افزارهای ERP در سازمانهای متوسط و بزرگ، طراحی دقیق فرآیندهای مهندسی فعالیت ها می باشد.

بهره مندی از دانش نرم افزاری در کنار استفاده از تجارب و تخصصهای حرفه ای صنایع مختلف باعث شکل گیری موفق عامل مذکور می گردد.

شرکت وب افزار سام مفتخر با داشتن نیروهایی متخصص در این زمینه آمادگی خود را برای انجام پروژه های در این زمینه اعلام میدارد.

  • طراحی نظام های مالی
  • طراحی نظام های مهندسی فروش و بازاریابی
  • طراحی نظام های مهندسی تولید
  • و …
  • با رویکرد تعاملی در حوزه دانش ERP

7 مرحله انتخاب ، خرید، راه اندازی و استقرار سیستم های نرم افزاری مبتنی بر ERP به شرح ذیل می باشد:

1 – تهیه مستندات شناخت وضعیت اولیه و جاری سازمان

2 – تعیین به روش های اجرایی فرآیندها، تهیه نظام نامه های مالی مهندسی مالی فعالیت ها

3 – تهیه RFP شرح نیازمندیها و امکانات نرم افزار ERP

4 – مشاهده و بررسی پروپزال دریافتی از شرکتهای ارائه کننده ERP ، انتخاب شرکت مورد نظر و عقد قرارداد خرید نرم افزار

5 – شروع عملیات استقرار و راه اندازی

6 – اجرای دوره راه اندازی نرم افزار

7 –  بررسی عملیات استقرار نهایی و رفع خطاهای احتمالی