راهکار مدیریت سرمایه انسانی:

 

1 – نرم افزار مدیریت منابع انسانی 

2 – نرم افزار حقوق و دستمزد

3 – نرم افزار برنامه ریزی آموزش

 

برنامه آموزشی طرح کلی برای یک فعالیت آموزشی است. این برنامه می تواند یک دوره یک ساعته، یک روزه، یک هفته ای و یا یک ساله یا بیشتر باشد.

نرم افزار مدیریت برنامه ریزی آموزشی این امکان را برای سازمانهای مختلف فراهم می سازد تا امکان برگزاری انواع آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان و یا حتی خارج از سازمان به آسان ترین روش ممکن فراهم آید.

همچنین با ثبت اطلاعات دوره های آموزشی فراگرفته شده توسط هر کاربر درج سوابق آموزشی مذکور برای کاربر در نرم افزار منابع انسانی امکان پذیر می باشد.

نرم افزار مدیریت آموزش سام مناسب برای تمامی سازمانهایی است که دارای ساختار آموزش ضمن خدمت برای پرسنل می باشند .

همچنین این نرم افزار تمامی نیازهای سازمانهایی که فعالیت اصلی آنها آموزش می باشد را پاسخ داده و با امکان ارتباط با سایر سیستم های مالی از قبیل سیستم فروش و خزانه و حقوق و دستمزد و دارایی ثابت تمامی عملیات بک آفیس اینگونه مجموعه ها را نیز فراهم می آورد.


امکانات و ابزارها :

 • تعریف انواع دوره های آموزشی.
 • تعریف دروس آموزشی.
 • تعریف اساتید به همراه ثبت سوابق اجرایی ، آموزشی ، تحصیلی و … مرتبط با هر استاد.
 • تعریف انواع آزمون شامل تستی ، تشریحی و … .
 • تعریف برنامه ریزی دوره های آموزشی.
 • تعریف هزینه های دوره های آموزشی.
 • تعریف شرایط ثبت نام دوره های آموزشی بنا به نیاز کاربران.
 • مدیریت کامل فرآیند ثبت نام برای دوره های آموزشی.
 • مدیریت کامل حضورو غیاب کلاسهای دوره های آموزشی.
 • برگزاری امتحانات و ثبت نتایج دوره های آموزشی.
 • بررسی محتوایی آزمونهای برگزار شده.
 • ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی با متدهای مختلف مورد نظر سازمان.
 • مدیریت حسابداری جامع آموزش.
 • تهیه انواع گزارش های متنوع از وضعیت آموزشی هر دانش آموخته.
 • تهیه انواع گزارش های مدیریتی تحلیلی در رابطه با مفاهیم آموزشی و بازخوردهای مرتبط با آنها.

مدیریت منابع انسانی

ابزار به حداکثر رساندن توانمندی کارکنان سازمان

حقوق و دستمزد

محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد سازمان خود را به آسانی انجام دهید

مشاهده امکانات

برنامه ریزی آموزش

مدیریت برنامه ریزی و اجرای آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان

مشاهده امکانات