راهکار تدارکات و لجستیک :

 

1 – نرم افزار مدیریت درخواست 

2 – نرم افزار تامین کنندگان و خرید

3 – نرم افزار سفارشات خارجی

4 – نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار

یکی از اساسی ترین  ارکان در فرآیندهای بازرگانی در تمامی شرکتها و سازمانها توجه به مدیریت فرآیند خرید و تدارکات می باشد . چرا که کنترل عواملی همچون مدیریت سفارشات خرید ، مدیریت استعلامات قیمت ، مدیریت انتخاب تامین کنندگان ، مدیریت خرید کالاها و اقلام و … بدون بهره مندی از یک نرم افزار سریع ، دقیق و فرآیندمحور امکان پذیر نمی باشد.

در این راستا نرم افزار  تامین کنندگان و خرید داخلی سام این امکان را برای سازمانها فراهم می سازد تا بدون نگرانی و با صرف کمترین زمان تمامی فرآیندهای خرید و تدارکات داخلی خود را به بهترین شکل ممکن پوشش داده و مدیریت نقدینگی و مباحث مهندسی خرید متناسب با سازمان خود را به آسانی پیاده سازی نمایند.


منافع  و مزایا :

 • پوشش دهی عملیات شعب متمرکز و غیر متمرکز( چند شعبه ای ).
 • پوشش دهی عملیات بازرگانی با هر دو روش حسابداری موجودی کالا دائمی و ادواری.
 • پوشش دهی عملیات خرید ارزی.
 • پوشش دهی تمام گردش کار و گردش عملیات و فرآیندهای خرید و تدارکات سازمان بر اساس موتور قدرتمند گردش عملیات سام.

امکانات و ابزارها :

 • امکان انجام عملیات خرید به روش حسابداری موجودی کالا – ادواری و یا دائمی متناسب با نیاز کاربران.
 • پوشش دهی فرآیند صدور اسناد پشتیبانی از فرآیندهای خرید (جزئی و استعلامی) و برگشتی خرید.
 • پشتیبانی از ارزهای مختلف در تمامی اسناد تدارکات.
 • ثبت پیشنهادها و پیش‌فاکتورها و تهیه صورت‌خلاصه استعلام در قالب مفاهیمی همچون ثبت استعلام قیمت و …
 • ثبت فاکتور خرید و فاکتور برگشت از خرید.
 • ثبت هزینه‌ها و عوامل تکمیلی در فرآیند خرید.
 • محاسبه بهای تمام‌شده به ازای هر پارت خرید.
 • ثبت قراردادهای خرید در فرآیند خرید.
 • تعیین گردش عملیات فرآیند خرید مابین اسنادی همچون پیش فاکتور خرید ، استعلام قیمت ، قرارداد خرید ، فاکتور خرید و … بر حسب گردش کار و فرآیندهای خرید موجود در هر سازمان با استفاده از موتور گردش عملیات سام.
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مرتبط با عملیات خرید.

مدیریت درخواست های سازمانی

مدیریت هوشمند پی گیری و گردش عملیات درخواست های سازمانی

تامین کنندگان و خرید

پیاده سازی فرآیندهای مهندسی خریدهای درون سازمانی  به صورت آنلاین

سفارشات خارجی

مدیریت فرآیندهای عملیاتی سفارشات خارجی تا مرحله ورود به انبار

انبارداری و حسابداری انبار

ابزاری برای کنترل موجودی و کمک به محاسبه بهای تمام‌شده کالا