راهکار مدیریت مالی :

 

1 – نرم افزار حسابداری مالی 

2 – نرم افزار دریافت و پرداخت

3 – نرم افزار دارایی ثابت

4 – نرم افزار مدیریت قراردادها

5 – نرم افزار صورتهای مالی

یکی از مسائل مهم و اساسی در مدیریت منابع سازمانی هر شرکت و موسسه امکان کنترل و مدیریت نقدینگی در آن شرکت می باشد . پیش بینی گردش وجوه نقد در سازمان در ماهها و زمانهای پیش رو ابزاری مهم در دست مدیرت سازمان می باشد تا با عوامل خطرناکی همچون ورشکستگی ناشی از کمبود نقدینگی و سایر مخاطراتی که سازمان را تهدید می نماید مقابله نموده و تصمیمات درستی را در این رابطه اتخاذ نماید .

بنابراین بهره مندی از یک زیر سیستم دریافت و پرداخت با امکان اجرای کنترلهای داخلی موثر بر نظام های مالی شرکت یکی از اساسی ترین ابزارهای در دست مدیران اجرایی و عملیاتی و همچنین استراتژیک در سازمانها می باشد.


منافع و مزایا :

 • آگاهی در لحظه از وضعیت نقدینگی ، گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی و حساب مشتریان و تامین کنندگان :

نرم افزار آنلاین دریافت و پرداخت سام این امکان را  برای شما فراهم می سازد تا در هر لحظه و در هر مکان از آخرین وضعیت نقدینگی موسسه خود و همچنین از آخرین وضعیت مدیریت بودجه ریزی نقدی موسسه خود بهره مند گشته و امکان اتخاذ تصمیمات مهم و ضروری در هر زمان و مکان فراهم گردد.

 • ابزاری قدرتمند جهت اجرای کنترلهای داخلی موثر و کارا

همیشه یکی از مخاطره آمیزترین اتفاقاتی که ممکن است در سازمانها به وقوع بپیوندد امکان انجام سوء استفاده های مالی در ارکان مختلف سازمان می باشد . نرم افزار سام با امکان اتصال بین نرم افزار دریافت و پرداخت با سایر نرم افزار های دیگر از قبیل نرم افزار فروش و یا خرید و تدارکات این امکان را برای شما فراهم می سازد تا در هر سازمان بر اساس گردش عملیات متناسب با نوع فعالیت سازمان و همچنین کنترلهای داخلی تعریف شده توسط مدیران و واحدهای نظارتی مختلف ، انواع مجوز های دریافت و پرداخت و همچنین نوع شرایط پرداخت متناسب با فرآیندهای خرید و فروش برنامه ریزی شده و امکان بروز اشتباهات عمدی و سحوی در رابطه با این عملیات توسط کاربران به صفر برسد و موجبات اطمینان بخشی بیشتر به سیستم های مالی سازمانی فراهم گردد.

 • بهره مندی از ساختار گردش عملیات ( ورک فلو )

همیشه یکی از دغدغه های اصلی مدیران در هر سازمان امکان اجرای گردش عملیات مهندسی شده سازمان  توسط نرم افزارهای مالی می باشد تا با اجرای این موضوع امکان بهره وری در سازمان به نقطه حداکثری خود نزدیک شود.

بنابراین نرم افزار سام در این خصوص این امکان را فراهم نموده است تا با بهره مندی از نرم افزار ورک فلو و استفاده آن بین نرم افزار دریافت و پرداخت و سایر نرم افزار های مورد نظر از قبیل نرم افزار خرید داخلی و تدارکات خارجی و یا نرم افزار فروش و …. ، ایجاد گردش عملیات متناسب با نیازمندیهای هر سازمان فراهم گردد.


 • برخی از امکانات :

ثبت تمامی مبادلات و رویدادهای مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب.

 • پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی.

 • پشتیبانی از فرایندهای حقوقی کردن اسناد دریافتی غیر قابل وصول.
 • انجام انتقالات بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها).
 • انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان.
 • تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن.
 • دریافت اطلاعات استقراری و تمامی عملیات دریافت‌و‌پرداخت از طریق فایل.
 • ثبت تمامی اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر.
 • تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی.
 • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک.
 • تعريف انواع تسهيلات بانكي و ثبت قراردادهاي دريافت تسهيلات.
 • كنترل اقساط پرداختي تسهيلات بانكي به صورت نقد يا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداري مربوط به آن ها.
 • تهیه صورت وضعيت تسهيلات بانكي.
 • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ی دریافت و پرداخت شامل فروش و پخش و تدارکات.

 مدیریت ضمانت‌نامه‌ها :

 • پوشش‌دهی تمامی فرآیندهای ضمانتنامه‌های به نفع شرکت و ضمانتنامه‌های به عهده شرکت.
 • ثبت فرایند دریافت‌و‌پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.
 • امکان پیشبرد مراحل تمدید ، تقلیل ، ابطال یا وصول ضمانت نامه های بانکی.

 کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها

 • ثبت صورت خلاصه تنخواه.
 • ثبت اطلاعات مالی در صورت خلاصه تنخواه.
 • کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه.کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده.
 • ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل.

 گزارش‌های مرور و گزارش‌های تحلیلی سیستم

 • تهیه‌ی گزارش گردش وجوه نقد ( Cash flow ) .
 • تهیه‌ی گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه.
 • جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی.
 • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها.
 • موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها.
 • وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی.
 • وضعیت تسهیلات مالی دریافتی.
 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و ….
 • گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها.
 • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی.
 • گزارش مجوزهای دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این مجوزها.

حسابداری مالی

نرم افزار مدیریت و گردش کار مالی سازمان

دریافت و پرداخت

مدیریت و برنامه ریزی منابع نقدی سازمان

دارایی ثابت

مدیریت متمرکز اموال و داراییهای سازمان

مدیریت قراردادها

مدیریت تمامی قراردادهای سازمانی

صورتهای مالی

گزارش دهی آسان به ذینفعان برون سازمانی