راهکار مدیریت مالی :

 

1 – نرم افزار حسابداری مالی 

2 – نرم افزار دریافت و پرداخت

3 – نرم افزار دارایی ثابت

4 – نرم افزار مدیریت قراردادها

5 – نرم افزار صورتهای مالی

یکی از مسائل مهم در امر گزارش دهی سازمان به ذینفعان خارج از سازمان ارائه گزارش صورتهای مالی می باشد.

و این در حالی است که بنا به دلایل مختلف از یکطرف هم از سمت نهادهای تدوین سیاستگذاری صورتهای مالی و از طرف دیگر تغییرات در نوع فعالیت های داخل سازمان این امر را موجب می شود که وجود یک نرم افزار صورتهای مالی با امکان تغییرات مورد نیاز بر حسب نیازهای کاربر و نهادهای سیاست گذاری و البته توسط خود کاربر بسیار ضروری برای هر سازمانی می باشد.

نرم افزار صورتهای مالی ( استاندارد ، تجمیعی و تلفیقی) با هدف ارائه خدمات گزارشگری مالی به سازمانهای هلدینگ، شرکتها و سازمانهای دولتی، شرکتهای بورسی و سازمانهای با بیش از یک شعبه تهیه و تولید شده است.

استفاده از آخرین تکنولوژی های روز در صنعت نرم افزار به همراه بهره مندی از تجارب بسیار ارزنده مشاورین مالی با رویکرد تعامل با صنعت ها و کسب و کارهای گوناگون باعث شده است که نرم افزار صورت های مالی سام  یک نرم افزار قدرتمند و در عین حال ساده و متناسب با نیازهای کاربران مختلف در تمامی صنایع گردد.

 


      منافع و مزایا :

  • تهیه صورتهای مالی به صورت آنلاین و در لحظه در سطح هر شعبه و به صورت تجمیعی در سطح کل موسسه.
  • بهره مندی از تهیه یادداشت های صورتهای مالی به تفکیک کاربران متولی و یکپارچه نمودن آنها در سطح کل کتابچه .

 

     برخی از امکانات :

  • ارتباط با هر نرم افزار موجود در حوزه مالی و تهیه صورتهای مالی به صورت کاملا مکانیزه.
  • تهیه سیستماتیک صورتهای مالی تلفیقی به همراه تمامی یادداشت های زیر مجموعه.
  • تهیه گزارشات اساسی صورتهای مالی به تفکیک شعب به صورت آنلاین و لحظه ای.
  • اخذ هر گونه گزارشات نموداری بر اساس آخرین اقلام از صورتهای مالی.
  • ارائه گزارش کتابچه کامل صورت‌های مالی.
  • ارائه گزارش کتابچه کامل صورت‌های مالی با فرمت های PDF ، EXCELL ، XML ، Word و یا Stimul
  • صفحه‌بندی و شماره‌گذاری خودکار یادداشت‌های همراه در کتابچه صورت‌های مالی.
  • تعیین دوره محاسبات شامل سال جاری، سال قبل و میان دوره قبل در تعریف فرمول.
  • امکان ورود متن های افشا توضیحی در هر یادداشت.
  • امکان تهیه صورتهای مالی تجمیعی و تلفیقی( تجمیع شرکت اصلی و شرکتهای زیر مجموعه در صورت وجود ) به صورت آنلاین و در لحظه.
  • ارتباط مکانیزه سیستم صورتهای مالی با سایر سیستم های عملیاتی شرکت با هرنوع دیتابیس مورد استفاده در سازمان کارفرما.
  • امکان اتصال به سرور کارفرما با دسترسی – فقط مشاهده – به طور خودکار و ارسال اطلاعات مالی به نرم افزار صورت های مالی به صورت اتوماتیک و یا دستی.
  • تهیه گزارشات خاص مقایسه ای اقلام انتخابی در دوره های مختلف در یک شرکت و شرکتهای مختلف.
  • به‌کارگیری نرم‌افزار در حالت ویندوزی و یا در مرورگر وب.
  • بهره مندی از یک هسته قوی برای انجام محاسبات و تعیین فرمولهای محاسبات.
  • به‌کارگیری متغیرهای مختلف در تعریف فرمول خودکار از قبیل مانده مبلغ، مقدار سال جاری، مقدار سال قبل، مقدار توضیحی، مقدار ثابت، شماره یادداشت و … جهت سهولت راهبری سیستم توسط کاربر.
  • تعیین دوره محاسبات شامل سال جاری، سال قبل و میان دوره قبل و یا هربازه زمانی دلخواه کاربر و استفاده آن در تعریف فرمول ها و ساختارهای گزارشگری .
  • تعیین قالب های پیش فرض ( از جمله یادداشتهای نوشتاری)
  • تعیین سطوح دسترسی برای کاربران مختلف متناسب با نقش ها و وظایف آنها.
  • ذخیره سازی فرمت های گزارش‌گیری و یا فرمولهای متناسب با هریک از صورتهای مالی تهیه شده یه ازای هر سال مالی و یا هربازه زمانی دلخواه.
  • تهیه هریک از یادداشتهای همراه صورتهای مالی به صورت مجزا و یا توامان متناسب با تعریف فرآیندهای تهیه یادداشت ها و گزارشات مالی اساسی صورتهای مالی.
  • تعریف بازه های زمانی مقایسه ای در فرمت صورتهای مالی بر اساس سال مالی جاری و سال مالی قبل و یا هر بازه زمانی دلخواه به صورت توامان و یا مجزا.
  • تهیه صورتهای مالی تجمیعی برای سازمان مرکزی و بر اساس اطلاعات شرکت های زیر مجموعه بدون بهره مندی از یک کدینگ جامع ( به عبارت دیگر شرکتهای زیرمجموعه می توانند هریک نرم افزار های مستقل و متفاوت با کدینگ و سرفصل های مالی متنفاوتی نسبت به یکدیگر و یا سازمان مرکزی داشته باشند ).
  • امکان تهیه صورتهای مالی به ازای هر شرکت و به ازای هر سال مالی و بازه های زمانی زیر مجموعه سال مالی از قبیل ماهانه ، فصلی ، شش ماه ، نه ماهه به صورت درختی.
  • امکان تهیه صورتهای مالی با فرمت هریک از ادبیات سرفصل های هریک از شرکتهای زیر مجموعه یک سازمان به صورت مستقل و یا تهیه آن صورتهای مالی با فرمت کدینگ استاندارد سازمان مرکزی بدون نیاز به تغییر کدینگ و یا معادل سازی سرفصل های مالی هریک از شرکتها با کدینگ استاندارد سازمان مرکزی.
  • بهره مندی از سرعت بسیار بالا در تهیه صورتهای مالی برای دیتاهای بزرگ مالی.
  • بهره مندی از دقت بسیار بالا در انجام محاسبات و جلوگیری از بروز خطاهای نیروی انسانی.
  • استاندارد کردن فرآیند تهیه صورتهای مالی در سازمان.

حسابداری مالی

نرم افزار مدیریت و گردش کار مالی سازمان

دریافت و پرداخت

مدیریت و برنامه ریزی منابع نقدی سازمان

دارایی ثابت

مدیریت متمرکز اموال و داراییهای سازمان

مدیریت قراردادها

مدیریت تمامی قراردادهای سازمانی

صورتهای مالی

گزارش دهی آسان به ذینفعان برون سازمانی