راهکار مدیریت مالی :

 

1 – نرم افزار حسابداری مالی

2 – نرم افزار دریافت و پرداخت

3 – نرم افزار دارایی ثابت

4 – نرم افزار مدیریت قراردادها

5 – نرم افزار صورتهای مالی

در بسیاری از سازمانهای مختلف برخی از فرآیندهای عملیاتی نیازمند برون سپاری و استفاده از منابع و توانمندیهای سازمانهای دیگر می باشد . این موارد اغلب در قالب انعقاد قراردادهای مختلف با موضوعاتی از قبیل مشاوره ، تولید ، پیمانکاری ، سفارش کار و … شکل می گیرد و این موضوع به دنبال خود عملیات پیچیده و مختلفی را با خود به همراه دارد که نیازمند یاری گرفتن از ابزارهای کمکی مانند نرم افزار مدیریت قراردادها می باشد.

نرم افزار مدیریت قراردادهای سام این امکان را برای کاربران  فراهم می سازد تا تمامی عملیات مدیریت قرارداد را به صورت یکپارچه با سایر نرم افزارهای مرتبط با خود از قبیل نرم افزارهای فروش ، دریافت و پرداخت و … مدیریت نمایند.

 


منافع و مزایا :

 • امکان ارتباط با سایر زیرسیستمهای مرتبط دیگراز قبیل سیستم دریافت و پرداخت ، سیستم خرید و تدارکات ، سیستم فروش و …
 • امکان تنظیم قرارداد در سطح کل سازمان و اجرای آن در سطح هر شعبه

 برخی از امکانات :

 • ثبت و شناسایی انواع قراردادها از قبیل : پیمانکاری ، تولیدی ، مشاوره ، خدماتی و … .
 • ثبت صورت وضعیت‌های ریالی و ارزی.
 • امکان بهره مندی از متمم و الحاقیه روی قراردادها.
 • امکان تمدید هر قرارداد.
 • درج اطلاعات مناقصه و مزایده بر حسب هر قرارداد.
 • امکان شناسایی کمیسیون بر حسب هر قرارداد.
 • تعریف اضافات و کسورات و استفاده از آن در صورت وضعیت‌ها.
 • امکان صدور مجوز پرداخت علی‌الحساب/پیش پرداخت به پیمانکاران بر حسب هر قرارداد به سیستم دریافت و پرداخت.
 • امکان صدور مجوز دریافت علی‌الحساب/پیش دریافت از کارفرما بر حسب هر قرارداد به سیستم دریافت و پرداخت.
 • امکان ثبت سپرده بیمه و حسن انجام کار در صورت وضعیت‌ها.
 • تسویه سپرده‌ها به شکل تکی و تجمیعی.
 • تسویه وجوه صورت وضعیت به شکل تکی و تجمیعی.
 • صدور سند حسابداری برای صورت وضعیت‌ها.
 • محاسبه اتوماتیک استهلاک پیش پرداخت و علی الحساب در صورت وضعیت.
 • مشاهده مانده قابل تسویه هر صورت وضعیت و سپرده های آن.
 • مشاهده کارت پیمان هر قرارداد.
 • مرور قراردادهای کارفرمایان و پیمانکاران به صورت مبلغی و همچنین مراحل انجام کار.

حسابداری مالی

نرم افزار مدیریت و گردش کار مالی سازمان

دریافت و پرداخت

مدیریت و برنامه ریزی منابع نقدی سازمان

دارایی ثابت

مدیریت متمرکز اموال و داراییهای سازمان

مدیریت قراردادها

مدیریت تمامی قراردادهای سازمانی

صورتهای مالی

گزارش دهی آسان به ذینفعان برون سازمانی