راهکار مدیریت سرمایه انسانی:

 

1 – نرم افزار مدیریت منابع انسانی 

2 – نرم افزار حقوق و دستمزد

3 – نرم افزار برنامه ریزی آموزش

مدیریت منابع انسانی ، فرایند کار کردن با افراد، به‌طوری‌که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد.

به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلا می رساند.

در این میان سیستم مدیریت منابع انسانی سام ابزاری را در اختیار کاربران می گذارد تا به وسیله آن بتوانند تمامی فعالیت ها ، سیاست ها و الگوهای مورد نظر مدیران را در پیاده سازی اهداف و استراتژی های سازمانی پیاده سازند.

 


امکانات و ابزارها :

  • امکان تعریف و مدیریت تقویم های کاری.
  • امکان تعریف و مدیریت جداول مالیاتی.
  • امکان تعریف ساختار سازمانی شامل رسته شغلی ، شغل ، پست سازمانی ، محل خدمت و … .
  • امکان ثبت تمامی سوابق مرتبط به یک کارمند از قبیل : سوابق کاری ، بستگان ، تحصیلات ، مهارتها و آموزشها ، حساب های بانکی ، سوابق ایثارگری ، وضعیت تاهل ، سوابق بستگان و سایر اطلاعات به صورت داینامیک و پویا.
  • بهره مندی از نظام جبران خدمت.
  • بهره مندی از سیستم جامع کارگزینی.
  • بهره مندی از سیستم جامع پرسنلی.
  • امکان صدور و مدیریت انواع گواهی ها.
  • بهره مندی از انواع گزارشات متنوع و پویا و داینامیک بر اساس تمامی ساختارهای نرم افزار.

منابع انسانی

ابزار به حداکثر رساندن توانمندی کارکنان سازمان

حقوق و دستمزد

محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد سازمان خود را به آسانی انجام دهید

برنامه ریزی آموزش

مدیریت برنامه ریزی و اجرای آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان