راهکار مدیریت گزارشات سازمانی.

 

1 – نرم افزار گزارش ساز

 
2 – نرم افزار هوش تجاری 

هوشمندی تجاری ( Business Intelligence ) مجموعه توانایی‌ها، تکنولوژی ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار کمک می نماید. ابزارهایی هوش تجاری، دیدگاه هایی از شرایط گذشته، حال و آینده را در اختیار افراد قرار می دهند. با پیاده سازی راهکارهای هوش تجاری فاصله موجود بین مدیران میانی و مدیران ارشد از دیدگاه ارتباط اطلاعاتی از میان خواهد رفت و اطلاعات مورد نیاز مدیران در هر سطح، در لحظه و با کیفیت بالا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین کارشناسان و تحلیل گران می تواند با استفاده از امکانات ساده، فعالیتهای خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتری دست پیدا نمایند.  

 


روشهای اجرایی شرکت سام برای استقرار راهکار هوش تجاری :

گام‌های اجرایی که متخصصان شرکت سام  برای استقرار موفق راهکار هوش تجاری در سازمان مشتریان استفاده می‌نمیاند، به شرح ذیل می‌باشد:

 1. شناخت کسب و کار و تعیین شاخص‌های کلیدی
 2. طراحی داشبوردها و گزارشات مفهومی
 3. جمع‌آوری، بررسی و آماده‌سازی داده‌ها
 4. ایجاد انباره داده ( DW ) و عملیات واکشی داده‌ها ( ETL )
 5. پیاده‌سازی داشبوردهای اطلاعاتی
 6. ارزیابی و اجرای آزمایشی
 7. عملیاتی‌سازی سامانه
 8. پشتیبانی و فرآیند تضمین کیفیت 

1 – شناخت کسب و کار و تعیین شاخص های کلیدی .

اولین و البته یکی از مهم‌ترین گام‌ها در ایجاد داشبوردهای مدیریتی، دست‌یابی به درک کاملی از محیط داخلی و محیط کسب و کار سازمان است. در این بخش نیازهای کسب و کار مخاطبان داشبوردها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که توسط داشبوردهای مدیریتی می‌بایست به تصویر کشیده شوند، و پارامترهای مرتبط با آن‌ها، ازجمله فرکانس محاسبه و … شناسایی می‌شوند. 


2 – طراحی داشبوردها و گزارشات مفهومی. 

طراحی داشبوردها و گزارشات مفهومی در این مرحله، برای دست‌یابی به درک صحیحی از خروجی نهایی بسیار مفید است. در این بخش، نمونه‌ای از خروجی‌های نهایی برای کاربران سیستم ایجاد می‌گردد تا کلیه ذی‌نفعان پروژه به فهمی مشترک از خروجی نهایی دست یافته و نظرات خود را در این بخش اعمال نمایند.

3 – جمع آوری، بررسی و آماده سازی داده ها.


هدف ما در این مرحله، اطمینان از دسترسی به اطلاعات، با حجمی مناسب و کیفیتی قابل قبول است. استقرار راهکار هوش تجاری، بدون در اختیار داشتن داده مناسب، یا با داده‌هایی با کیفیت پایین، قطعا به شکست خواهد انجامید. به همین دلیل، پیش از استقرار، عملیات بررسی داده‌ها باتوجه به داشبوردهای طراحی شده در مرحله قبل انجام می‌پذیرد. محتوای داده‌ها، سازگاری آن‌ها با داشبوردهای طراحی شده و ساختار داده‌ها در این تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درصورتی‌که پس از بررسی‌های انجام شده، مشخص شود که اطلاعات مناسبی برای طراحی داشبوردهای مورد نظر در دسترس نیست، به‌تر است که پروژه به‌صورت موقت در همین مرحله متوقف گردد، تا سازمان مشتری، روش مناسبی برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تعیین نماید. پس از اطمینان از دسترسی به حجم قابل قبولی از داده‌ها، عملیات آماده‌سازی داده‌ها با هدف اطمینان از مناسب بودن داده‌های در دسترس برای ایجاد داشبوردهای نهایی به‌صورت دستی و بر روی نمونه‌ای از داده‌های موجود انجام می‌پذیرد. 


مهم‌ترین گام‌های اجرایی در این مرحله عبارتند از:

 • جمع‌آوری داده‌ها
 • استانداردسازی داده‌ها: ایجاد داده‌های قابل مقایسه (یکسان‌سازی واحدها، الگوها، و …)
 • مدیریت داده‌های پایه: منحصر به فرد نمودن ارجاعات
 • پالایش داده‌ها: شناسایی و اصلاح داده‌های نادرست، بررسی مقادیر نامناسب، فیلدهای خالی، و …
 • یکتایی شاخص‌ها: استفاده از مرجع یکسانی از شاخص‌ها

4 – ایجاد انباره داده ( DW ) و عملیات واکشی داده ها ( ETL ) .

انباره داده، مخزنی برای ذخیره‌سازی یکپارچه داده‌ها از منابع مختلف اطلاعاتی است. در انباره‌ها، داده‌های فعلی و تاریخی سازمان در یک محل ذخیره شده، و از آن‌ها برای ایجاد گزارش‌های تحلیلی برای مدیران سازمان استفاده می‌شود. به‌طور کلی داده‌های راهکار BI در یک انبار داده، و اطلاعات زیربخش‌های سازمان در Data Mart ها نگه‌داری می‌گردند. با استفاده از فرآیند ETL، کلیه داده‌های خام از سیستم‌های مختلف اطلاعاتی جمع‌آوری شده، و پس از یکپارچه‌سازی و پالایش، در انباره داده مرکزی ذخیره‌سازی می‌گردند.

مهم‌ترین گام‌هایی که در این فرآیند اجرا می‌گردد، شامل مراحل زیر است:

 • استخراج داده: استخراج داده‌ها از سیستم‌های مختلف اطلاعاتی
 • تبدیل داده: که شامل فعالیت‌های زیر است:
 • اعمال قوانین کسب و کار: محاسبه Measure و Dimension
 • پاک‌سازیداده‌ها
 • فیلتر کردن: انتخاب ستون‌هایی مشخص برای بارگذاری در انباره داده
 • جداسازی: تقسیم یک ستون به چندین ستون
 • ادغام: تجمیع داده‌های استخراج شده از منابع مختلف
 • اعمال هرگونه اعتبارسنجی ساده یا پیچیده بر روی داده‌ها
 • بارگذاری: بارگذاری داده‌ها در انباره داده

در این مرحله، کلیه عملیات مرتبط با طراحی انباره داده و عملیات واکشی اطلاعات، اعم از ایجاد Cube، Fact، Dimension، و … انجام می‌پذیرد.

5 – پیاده سازی داشبوردهای اظلاعاتی.

در این مرحله، داشبوردهای اطلاعاتی که در گام ۲ متدولوژی حاضر طراحی شده بود، پیاده‌سازی می‌گردد. طراحی و پیاده‌سازی داشبوردها، باتوجه به قوانین مرتبط با مصورسازی اطلاعات انجام پذیرفته و سعی می‌شود تا ضمن برخورداری از سادگی، بیشینه اطلاعات ممکن با استفاده از آن‌ها در اختیار کاربران قرار داده شود.

6 – ارزیابی و اجرای آزمایشی .

پس از طراحی و پیاده‌سازی انباره داده، فرآیند واکشی اطلاعات، و داشبوردهای اطلاعاتی، نوبت به اجرای آزمایشی داشبوردها خواهد رسید. هدف از انجام این مرحله، اطمینان از صحت محاسبات و فرمول‌های مورد استفاده، اطمینان از کارایی داشبوردها برای استفاده از مدیران، و هم‌چنین بررسی فرآیند واکشی اطلاعات از منابع مختلف اطلاعاتی و نمایش آن‌ها در داشبوردها می‌باشد.

مدت زمان اجرای آزمایشی، تعداد کاربران تعریف شده، و هم‌چنین حجم اطلاعاتی که در این مرحله برای نمایش در داشبوردهای اطلاعاتی استفاده می‌شود، وابسته به تعداد داشبوردهای طراحی شده، پیچیدگی فرمول‌های محاسباتی، بازه‌های زمانی واکشی اطلاعات، و … داشته و می‍تواند از یک هفته تا چندین ماه به طول انجامد. در این مرحله، تغییرات مد نظر مدیران و کاربران مجموعه، پس از بررسی و در صورت تأیید، بر روی داشبوردها اعمال شده و در نهایت سامانه آماده بهره‍برداری خواهد بود.

 
7 – عملیاتی سازی سامانه .

پس از بررسی و اطمینان از صحت عملکرد داشبوردهای اطلاعاتی، و عملیات واکشی اطلاعات از منابع مختلف، زمان بهره‌برداری از سامانه هوش تجاری فرا رسیده است. در این گام، برای کلیه کاربران سیستم نام کاربری تعریف شده و سطوح دسترسی ایشان در سیستم تعیین شده، و تاریخ بهره‌برداری عملیاتی از سامانه، به‌صورت رسمی به کلیه کاربران سازمانی ابلاغ می‌گردد.

8 – پشتیبانی و فرآیند تضمین کیفیت . 


پس از مرحله عملیاتی‌سازی و بهره‌برداری کاربران از سامانه BI، باتوجه به حساسیت بالای این ابزار و استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، کلیه جنبه‌های آن، ازجمله عملیات ETL اطلاعات و تغذیه مناسب و به موقع داده‌ها در سیستم، و خروجی‌ها و داشبوردهای اطلاعاتی می‌بایست به‌صورت مستمر مورد پایش و نگه‌داری قرار گیرد.

هم‌چنین باتوجه به این موضوع که از یک طرف سازمان به‌عنوان موجودی پویا، به‌صورت دائم در حال رشد و تغییر می‌باشد، و از طرف دیگر فضای کسب و کار نیز به‌صورت روزانه دچار تغییر و تحول می‌گردد، لذا معیارهای تصمیم‌گیری سازمانی و به تبع آن‌ها سیستم‌های مرتبط با این معیارها نیز در طول زمان دچار تغییر و تحول خواهند شد. در نتیجه درصورت عدم پایش مستمر راهکارهای هوش تجاری و اعمال تغییرات لازم مطابق با نیازهای روز سازمان، هدف اصلی از ایجاد داشبوردهای اطلاعاتی، که همانا پر نمودن شکاف بین داده‌های موجود در سازمان و بینش مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های سازمانی، با بیشینه سرعت ممکن است، محقق نشده و پس از مدتی کارایی خود را از دست خواهند داد.

نرم افزار گزارش ساز

کنترل تمامی فرآیندهای سازمانی با گزارشات دقیق و آنلاین

نرم افزار هوش تجاری

مدیریت یکپارچه اطلاعات، تسریع  پاسخ دهی، تصمیم گیری به موقع