راهکار مدیریت تولید : 

 

1 – نرم افزار برنامه ریزی مواد 

2 – نرم افزار برنامه ریز تولید

3 – نرم افزار بهای تمام شده

از آن جایی که دسترسی به موقع و دقیق به اطلاعات و فعالیت های تولیدی سازمان ارزیابی مدیریتی را بهینه می کند، به جرات می توان نرم افزار بهای تمام شده محصول را نرم افزاری استراتژیک برای موسسات و سازمان های تولیدی دانست.

حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می ‌باشد تا مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات خود را محاسبه و کنترل را بر روی هزینه ‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه ‌های تولید اعمال نموده و با داشتن گزارشات دقیق و صحیح از عوامل هزینه، تصمیمات لازم در جهت افزایش تولید، افزایش بهره وری، کاهش بهای تمام شده و در نهایت افزایش سود را اتخاذ نمایند.منافع و مزایا :

 • زمان را از دست نمی دهید : محاسبه اطلاعات به صورت کاملا دقیق و به موقع جهت تصمیم گیری سریع مدیران
 • کاهش هزینه های تولید و بهره مندی از بهای فروش رقابتی
 • از طریق دریافت اطلاعات از سایر سیستم ها ، محاسبات بهای تمام شده را قابل اتکا می سازد
 • از طریق دریافت تغییرات عوامل قیمت ها از سایر نرم افزارها ، امکان پیش بینی بهای تمام شده آتی را فراهم می سازد
 • اعمال تغییرات در محاسبه بهای تمام شده در قبال تغییرات صنعت بسیار ساده و با سرعت انجام می پذیرد


امکانات و ابزارها :

 • امکان تعریف مبانی تسهیم اولیه و ثانویه برای تخصیص سربارهای غیر مستقیم و مستقیم.
 • تعریف بچ ها و ردیابی هر بچ در مراحل مختلف تولید.
 • امکان مدیریت ضایعات به تفکیک ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی.
 • امکان تعیین بهای تمام شده استاندارد به تفکیک عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده.
 • امکان محاسبه بهای تمام شده برای هر سفارش کار یا تولید انبوه.
 • امکان محاسبه بهای تمام شده با روش ABC و روش هزینه یابی جذبی.
 • امکان تعیین هزینه جذب نشده تولید برای درج در صورتهای مالی به عنوان هزینه دوره.
 • محاسبه انحرافات مواد شامل انحراف مصرف و انحراف نرخ.
 • محاسبه انحرافات دستمزد شامل انحراف نرخ و انحراف کارائی.
 • محاسبه انحراف سربار شامل انحراف نرخ و انحراف ظرفیت.
 • کاربری آسان، کاربرد حرفه ای محاسبه بهای تمام شده در سطح برنامه های تولید کالا و سفارشات.
 • ریالی کردن محصولات بر اساس بهای تمام شده کالا ساخته شده.
 • تعیین عوامل هزینه تشکیل‌ دهنده بهای تمام ‌شده از جمله مواد، دستمزد، سربار، استهلاک و … .
 • ارائه اطلاعات شفاف از هزینه های هر کالا در هر مرحله از تولید و کمک به اتخاذ تصمیمات مدیریتی.


گزارشات :

 • گزارش‌ گردش ریالی و مقداری کالای در حال ساخت طی دوره.
 • گزارش هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه، پروژه ها و … .
 • . گزارش عملکرد مراکز هزینه.
 • گزارش‌ های مقایسه ‌ای قیمت بهای تمام شده واقعی محصولات با قیمت بهای تمام شده استاندارد در زمان های مختلف.
 • گزارش ‌های قیمت بهای تمام شده واقعی و استاندارد محصولات به تفکیک دستمزد، سربار و مواد بر اساس عملکرد دوره ای.
 • گزارش‌ های انحرافات نرخ مواد، دستمزد و سربار.
 • گزارش نقطه سر به سری محصولات و هزینه‌ های جذب نشده.
 • گزارش دهی بر اساس انواع گروه بندی هزینه ها بر حسب نیاز کاربران.
 • گزارش آنالیز مولفه های بهای تمام شده شامل مواد ، دستمزد و سربار.
 • بهره مندی از گزارشات هوشمندی تجاری جهت کنترل و مونیتورینگ کامل تمامی مراحل تولید

برنامه ریزی مواد

برنامه‌ریزی کلان تولید بر اساس تصمیم‌ مدیران ارشد و تیم برنامه‌ریزی

برنامه ریزی تولید

ابزاری قدرتمند برای زمان بندی، اولویت بندی و انجام بهینه عملیات تولید محصول

مشاهده امکانات

بهای تمام شده

محاسبه اطلاعات به صورت دقیق و به موقع جهت تصمیم گیری سریع مدیران

مشاهده امکانات