راهکار مدیریت تولید : 

 

1 – نرم افزار برنامه ریزی مواد 

2 – نرم افزار برنامه ریزی تولید

3 – نرم افزار بهای تمام شده


قلب تپنده هر فرآیند تولیدی، برنامه ریزی تولید است که هدف آن به حداقل رساندن زمان تولید و هزینه ها و همچنین استفاده از منابع جهت افزایش بهره وری سازمان می باشد.

اگر سازمان ها و شرکت های تولیدی برای محصولات آینده خود برنامه نداشته باشند در عرصه رقابت با مشکلات زیادی رو به رو خواهند شد و دیگر قادر به ادامه فعالیت نمی باشند.

در واقع برنامه ریزی تولید ابزاری برای زمان بندی، اولویت بندی و انجام بهینه عملیات تولید محصول و پایه تصمیم گیری نسبت به قیمت توزیع و فروش محصولات است.
منافع و مزایا :

 • کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر.
 • استفاده مناسب از منابع.
 • کاهش هزینه های تولید ناشی از اضافه کاری و قراردهای جنبی.
 • کاهش هزینه های نگهداری.امکانات و ابزارها :

 • تعریف ایستگاههای کاری و مراکز هزینه و تولیدات هر مرکز.
 • تعریف شیفتهای کاری به تفکیک هر ایستگاه، فرآیند.
 • تعریف فرآیندهای تولید و زمانبندی تولید هر کالا در هر فرآیند.
 • امکان ردیابی برنامه های تولید به تفکیک فرآیند با قابلیت پیش بینی زمان تکمیل.
 • مدیریت تعیین زمان تحویل سفارشات جدید با استفاده از تولیدات در جریان.
 • امکان مدیریت گلوگاههای تولید.
 • بررسی سفارشات ساخت محصول و اولویت گذاری آنها جهت صدور برنامه هوشمند تولید.
 • مدیریت تولید هر کالا در هر سفارش.
 • ورود اطلاعات سفارش‌های مختلف به تفکیک تاریخ برای درخواست کنندگان مختلف مانند انبارها و مشتریان.
 • مدیریت پروسه تولید بر اساس تقویم کاری و محاسبه احتیاجات خطوط تولید.
 • مشاهده موجودی انبار و کنترل هوشمند ظرفیت تولید در هر زمان.
 • مقایسه عملکرد تولید با دستورات ساخت محصول بر اساس برنامه­ ی صادر شده.
 • بالانس کردن خطوط تولید.
 • پیش­بینی اولین زمان ممکن تحویل سفارشات براساس ظرفیت منابع.
 • ثبت اطلاعات عملکرد اجرای برنامه و تولید.
 • ثبت اطلاعات مصارف، ضایعات و توقفات.
 • کنترل پیشرفت سفارش مشتری.
 • صدور رسید و حواله مصرف به سیستم انبار.


گزارشات :

 • گزارشات مقایسه‌ای مصرف مواد و میزان تولید.
 • گزارشات دوره‌ای انحراف از برنامه تولید.
 • گزارشات اقلام موردنیاز پیش بینی.
 • گزارشات دوره‌ای ضایعات.
 • گزارشات توقف و دلایل آن.
 • گزارشات زمان‌های بیکاری.
 • گزارشات کنترل انبار و تولید.
 • گزارشات وضعیت خطوط تولید.
 • گزارشات تخمین مدت زمان تولید محصول.
 • گزارشات اثربخشی تجهیزات و ماشین آلات تولید.

برنامه ریزی مواد

برنامه‌ریزی کلان تولید بر اساس تصمیم‌ مدیران ارشد و تیم برنامه‌ریزی

برنامه ریزی تولید

ابزاری قدرتمند برای زمان بندی، اولویت بندی و انجام بهینه عملیات تولید محصول

مشاهده امکانات

بهای تمام شده

محاسبه اطلاعات به صورت دقیق و به موقع جهت تصمیم گیری سریع مدیران

مشاهده امکانات