راهکار مدیریت مالی :

 

1 – نرم افزار حسابداری مالی 

2 – نرم افزار دریافت و پرداخت

3 – نرم افزار دارایی ثابت

4 – نرم افزار مدیریت قراردادها

5 – نرم افزار صورتهای مالی

بهره مندی از یک نرم افزار حسابداری کارا و اثر بخش و در عین حال منعطف و با کاربری آسان از  علاقه مندیها و نیازمندیهای یک سازمان مالی نوین می باشد.

سیستم حسابداری مالی سام این امکان را برای کاربران مختلف فراهم می سازد تا با یکپارچگی کامل با تمامی زیر سیستم ها و ماژولهای دیگر سازمان از صدور

اتوماتیک اسناد حسابداری بهره مند شده و نیازهای کاربران را در سطوح مختلف عملیاتی و گزارشگیری به راحتی امکان پذیر سازد.

 


منافع و مزایا :

 • پشتیبانی کامل از عملیات حسابداری شعب مستقل و غیرمستقل.
 • پشتیبانی کامل از ساختار مالی موجود در هولدینگها.
 • ارتباط کامل با نرم افزار بودجه ریزی مالی با ساختار کدینگ یکسان.

برخی از امکانات :

1 – امکانات عمومی :

 • امکان ثبت و گزارش‌‌دهی هم‌زمان با دو نوع استاندارد حسابداری ایران و حسابداری بین اللملی ( IFRS ) .
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت چند ارزی و پشتیبانی از سرویس تسعیر ارز اتوماتیک.
 • تعیین سطح دسترسی برای هریک از کاربران در سطح سال مالی ، نوع سند حسابداری ، کدینگ های حسابداری.
 • امکان ایجاد انواع فایل های پیوست به هر سند حسابداری.
 • امکان ایجاد اطلاعات تکمیلی در قالب فیلدهای سفارشی در زمان استقرار نرم افزار برای هر سند حسابداری.

2 – ساختار حساب ها :

 • تعریف ساختار حساب‌ها به صورت درخت‌واره‌ای.
 • طبقه‌بندی حساب‌ها به صورت درختی تا سه سطح : گروه ، کل ، معین  و حسابهای جزء به صورت نامحدود.
 • تعریف سطوح تفصیل شناور به صورت نامحدود .
 • تعریف انواع اطلاعات تکمیلی برای حساب های معین از قبیل فیلدهای عطف های شماره ای ، تاریخی ، عددی.

3 – عملیات طی دوره و پایان دوره :

 • ثبت اطلاعات اسناد حسابداری به صورت یادداشت، موقت، تایید.
 • تعریف انواع سند حسابداری.
 • امکان صدور اسناد حسابداری ارزی.
 • شناسایی اسناد حسابداری ارسالی از سایر سیستم‌‌ها  بر حسب انواع سند تعریف شده توسط کاربر.
 • امکان کپی اسناد حسابداری از یک شعبه و درج آن در شعب دیگر.
 • امکان تعریف شرح های پرکاربرد.
 • تعریف الگوی سند حسابداری اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری.
 • جستجوی اسناد حسابداری بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند.
 • صدور اتوماتیک اسناد تسعیر ارز، بستن حساب‌‌ها، تعدیل ماهیت حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم.
 • تهیه‌ی سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت در دفاتر قانونی.

4 – عملیات گزارش گیری :

 • بهره مندی از گزارش مرور حساب‌‌ها در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی به همراه بررسی گردش حساب‌ها و مشاهده اسناد حسابداری.
 • گزارش‌‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی.
 • امکان تهیه‌ گزارشهای رایج حسابداری از قبیل تراز و گردش برای حساب های معین مرتبط با هر کاربر.
 • بهره مندی از گزارشات مقایسه‌ای در قالب های زمانی هفتگی ، ماهانه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه.
 • بهره مندی از گزارش‌های لازم در مورد تجزیه‌ی سنی مطالبات.
 • امکان رسیدن از صفحات تمامی گزارشات به اسناد حسابداری و همچنین مشاهده اسناد تولید کننده سند حسابداری توسط زیر سیستم های صادر کننده سند بدون باز کردن ماژول زیر سیستم مذکور.
 • ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون (Excel, Word,  XML, PDF  ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های مالی مورد نظر کاربر.

حسابداری مالی

نرم افزار مدیریت و گردش کار مالی سازمان

دریافت و پرداخت

مدیریت و برنامه ریزی منابع نقدی سازمان

دارایی ثابت

مدیریت متمرکز اموال و داراییهای سازمان

مدیریت قراردادها

مدیریت تمامی قراردادهای سازمانی

صورتهای مالی

گزارش دهی آسان به ذینفعان برون سازمانی